Health Care

Health Care är idag ett relativt litet kundsegment för Elanders, men trots det har koncernen ett starkt kvalitetssäkrat erbjudande.

Comp-healthcare

Kunderna inom Health Care verkar i en kraftigt reglerad bransch som växer på grund av faktorer som åldrande befolkning, livsstilssjukdomar och snabb teknikutveckling. Kvalitetskraven på processer och hantering är ofta oerhört höga. Med ett kvalitetssäkrat och brett erbjudande som täcker in kundernas behov blir potentialen stor.

4 %

Ungefärlig andel av koncernens omsättning

Tillväxtmöjlighet: Medel
Konjunkturkänslighet: Låg

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions