Other

Av de kunder som ingår i kundsegmentet Other står kunder inom onlineprint för den största andelen av omsättningen.

Comp-prints

Till skillnad från traditionellt, kommersiellt offsettryck fortsätter volymerna att öka inom massproduktion av individuellt anpassade trycksaker som beställs online.

10 %

Ungefärlig andel av koncernens omsättning.
(I procent av total nettoomsättning för helåret 2022.)

Tillväxtmöjlighet: Medel
Konjunkturkänslighet: Medel

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions