Tre partnerskap som Elanders är engagerade i på koncernnivå

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Sedan 2000 bidrar Elanders som en av tretton finansiärer till prissumman på en miljon kronor för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (tidigare Göteborgspriset för hållbar utveckling). Idag är WIN WIN som organisation en erkänd katalysator för hållbar utveckling regionalt, nationellt och globalt. Även ett ungdomspris, WIN WIN Youth Award instiftades 2018. Priserna ska belysa banbrytande insatser på årliga och växelvisa teman för en mer hållbar värld. Genom att delta i WIN WIN Awards internationella nätverk och uppmärksamma pristagarna är Elanders med och sprider kunskap om viktiga samhällsfrågor, både externt och internt i organisationen.

Comp-winwin

2022 gick WIN WIN Award till svenska Gårdsfisk som bedriver landbaserad fiskuppfödning med visionen att producera världens mest hållbara fisk. Genom att odla nya arter på land i recirkulerande system är Gårdsfisk en pionjär inom framtidens hållbara matsystem.

Pratham Education Foundation
Under 2017 inledde Elanders tillsammans med ett tiotal andra svenska bolag ett samarbete med den innovativa indiska utbildningsorganisationen Pratham Education Foundation. Den startades 1995 för att förbättra kvaliteten på utbildning i Indien. Idag har Pratham vuxit till en av världens största välgörenhetsorganisationer. Grundtanken är att hjälpa så många barn som möjligt till högre kunskapsnivåer genom utbildningsaktiviteter som tar hänsyn till klyftorna i det indiska utbildningssystemet. Undervisningsmetoderna har utvecklats och utformats tillsammans med forskarna Esther Duflo, Abhijit Banerjee och Michael Kremer som 2019 fick ta emot Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Under 2022 har projektet sakta men säkert börjat återgå till det normala efter covid-19-pandemin och skolstängningar som varat i nästan två år. I mars återgick Pratham till sina fysiska utbildningsaktiviteter i skolorna i både Assam och Västbengalen. Fokus har under året därför legat på att återinskriva barnen i skolan samt att säkerställa att de är redo för skolgång. Under 2022 har Pratham nått ut till över 27 000 barn i över 400 byar.

Comp-Pratham

Universeum
För att stärka Elanders arbete inom Life Cycle Management inleddes i slutet av 2020 ett samarbete med Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Samarbetet fokuserar på återbruk av elektronik för att på så sätt öka livslängden på dessa produkter, vilket i sin tur skapar stora miljövinster. Under våren 2022 genomfördes ett publikt event på Universeum med fokus på återbruk av elektronik. Programmet genomfördes i samarbete med forskare från Chalmers tekniska högskola och initiativet föranleddes av en gemensam vilja att minska mängden elektronikskrot.

Comp-Univers

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Strategi och mål

23-Strategy-icon

Strategi och mål

Som en global aktör är det Elanders medborgerliga ansvar att aktivt arbeta med och ta ansvar för sociala, etiska och miljörelaterade frågor.

Läs mer

Rapportering

23-Reporting-icon

Rapportering

Utöver ESG fortsätter Elanders att använda FN:s globala mål för hållbar utveckling som vägledning för att identifiera verksamhetens påverkan.

Läs mer

Engagemang

23-Engagement-icon

Engagemang

Tre partnerskap som Elanders är engagerade i på koncernnivå.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions