Tre partnerskap som Elanders är engagerade i på koncernnivå

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Sedan 2000 bidrar Elanders som en av tretton finansiärer till prissumman på en miljon kronor för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (tidigare Göteborgspriset för hållbar utveckling). Idag är WIN WIN som organisation en erkänd katalysator för hållbar utveckling regionalt, nationellt och globalt. Även ett ungdomspris, WIN WIN Youth Award instiftades 2018. Priserna ska belysa banbrytande insatser på årliga och växelvisa teman för en mer hållbar värld. Genom att delta i WIN WIN Awards internationella nätverk och uppmärksamma pristagarna är Elanders med och sprider kunskap om viktiga samhällsfrågor, både externt och internt i organisationen.

Comp-winwin

2022 gick WIN WIN Award till svenska Gårdsfisk som bedriver landbaserad fiskuppfödning med visionen att producera världens mest hållbara fisk. Genom att odla nya arter på land i recirkulerande system är Gårdsfisk en pionjär inom framtidens hållbara matsystem.

Pratham Education Foundation
Under 2017 inledde Elanders tillsammans med ett tiotal andra svenska bolag ett samarbete med den innovativa indiska utbildningsorganisationen Pratham Education Foundation. Den startades 1995 för att förbättra kvaliteten på utbildning i Indien. Idag har Pratham vuxit till en av världens största välgörenhetsorganisationer. Grundtanken är att hjälpa så många barn som möjligt till högre kunskapsnivåer genom utbildningsaktiviteter som tar hänsyn till klyftorna i det indiska utbildningssystemet. Undervisningsmetoderna har utvecklats och utformats tillsammans med forskarna Esther Duflo, Abhijit Banerjee och Michael Kremer som 2019 fick ta emot Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Under 2022 har projektet sakta men säkert börjat återgå till det normala efter covid-19-pandemin och skolstängningar som varat i nästan två år. I mars återgick Pratham till sina fysiska utbildningsaktiviteter i skolorna i både Assam och Västbengalen. Fokus har under året därför legat på att återinskriva barnen i skolan samt att säkerställa att de är redo för skolgång. Under 2022 har Pratham nått ut till över 27 000 barn i över 400 byar.

Comp-Pratham

Universeum
För att stärka Elanders arbete inom Life Cycle Management inleddes i slutet av 2020 ett samarbete med Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Samarbetet fokuserar på återbruk av elektronik för att på så sätt öka livslängden på dessa produkter, vilket i sin tur skapar stora miljövinster. Under våren 2022 genomfördes ett publikt event på Universeum med fokus på återbruk av elektronik. Programmet genomfördes i samarbete med forskare från Chalmers tekniska högskola och initiativet föranleddes av en gemensam vilja att minska mängden elektronikskrot.

Comp-Univers

Kontakta oss
Lisa Kolarby
Lisa Kolarby
Group Sustainability
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 18

Strategi och mål

23-Strategy-icon

Strategi och mål

Som en global aktör är det Elanders medborgerliga ansvar att aktivt arbeta med och ta ansvar för sociala, etiska och miljörelaterade frågor.

Läs mer

Rapportering

23-Reporting-icon

Rapportering

Utöver ESG fortsätter Elanders att använda FN:s globala mål för hållbar utveckling som vägledning för att identifiera verksamhetens påverkan.

Läs mer

Engagemang

23-Engagement-icon

Engagemang

Tre partnerskap som Elanders är engagerade i på koncernnivå.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions