Fashion

Elanders erbjuder inköp, distribution via omnikanaler, virtuella lager och returhantering såväl som automatiserade lager med tjänster som kvalitetskontroll, tvättning, lagning, produktion och etikettering.

Comp-fashion

Inom Fashion går utvecklingen från traditionell butiksförsäljning till större andel e-handel. Många kunder söker en partner som kan ta ett omfattande helhetsansvar och integreras djupt i deras e-handel och övriga affärsverksamhet. Samtidigt blir hantering av returer och återvinning och återanvändning en allt viktigare del av försörjningskedjan.

28 %

Ungefärlig andel av koncernens omsättning.
(I procent av total nettoomsättning för helåret 2022.)

Tillväxtmöjlighet: Hög
Konjunkturkänslighet: Medel

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions