Industrial

Krav på låga tillverkningskostnader, hög produktkvalitet, korta ledtider och hög leveransprecision ställer ökade krav på industriella tillverkningsföretag. Kontroll och effektivitet i alla led är en förutsättning för att verksamheten ska kunna vara konkurrenskraftig och vinstgenererande.

Elanders har en god position inom kundsegmentet Industrial och hanterar idag allt från små produkter till stora logistiskt komplexa konstruktioner och lösningar. I erbjudandet ingår hantering av produktions- och fabrikslogistik samt logistik mot eftermarknaden. Inom Industrial finns det potential att utveckla befintlig kundstock, men även att attrahera nya kunder.

Senast uppdaterad 2020-03-09

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions