Industrial

Elanders har en god position inom kundsegmentet Industrial och hanterar idag allt från små produkter till stora logistiskt komplexa konstruktioner och lösningar.

Industriella tillverkningsföretag behöver i dag låga tillverkningskostnader, hög produktkvalitet, korta ledtider och leveransprecision. Från produktion till eftermarknad är logistiken en nyckelfaktor.

12 %

Ungefärlig andel av koncernens omsättning

Tillväxtmöjlighet: Medel
Konjunkturkänslighet: Hög

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions