Miljö

Att begränsa klimatförändringarna och ställa om från fossila bränslen är en stor utmaning för transport- och logistiksektorn. Elanders vill vara en strategisk affärspartner i klimatomställningen.

Målet för Elanders är att vara ledande på globala helhetslösningar inom supply chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, med hållbarhet i fokus. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja kan kundernas klimatavtryck reduceras genom att både material- och produktflöden optimeras. Elanders kan som partner till kunden synliggöra utsläppen i värdekedjan och erbjuda alternativa lösningar riktade till var kundens har sin största påverkan och behov.

Om du vill fördjupa dig i detaljerna kan du läsa Elanders senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Klimatpåverkan och mål för utsläppsminskning
Som leverantör av end-to-end-lösningar genereras växthusgasutsläpp i hela Elanders värdekedja. Den största påverkan ligger i de sjö-, flyg- och vägtransporter som Elanders hanterar åt sina kunder. Inom Print & Packaging Solutions ligger den största klimatpåverkan i tillverkningen av pappersmaterial som köps in.

För att hantera företagets påverkan och relaterade risker har koncernen antagit mål för minskning av växthusgasutsläpp. För att säkerställa att målen är förenliga med den senaste klimatvetenskapen och målen i Parisavtalet har Elanders anslutit sig till Science Based Targets Initiative (SBTi). Genom detta åtar sig Elanders att till senast år 2050 nå nettonollutsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten och genom sina aktiviteter i värdekedjan.

Hallbarhetsmal 24-01

Första steget är att minska koncernens växthusgasutsläpp från de egna verksamheterna (scope 1 och 2) med 50 procent och värdekedjeutsläppen (scope 3) hänförliga till de egna verksamheterna med 30 procent till 2030. Basåret för målen avseende scope 1 och scope 2 är 2021. En omräkning av basårsdata gjordes under 2023. För målet avseende scope 3 är basåret 2022. Elanders arbetar nu för att säkerställa att varje enskilt dotterföretag har en åtgärdsplan för utsläppsminskningar i linje med de uppsatta målen.

Vaxthusgas-2024

Möjliggörare för cirkulära lösningar
Under de senaste åren har Elanders expanderat inom tjänsteområdet Life Cycle Management som täcker det cirkulära konceptet Renewed Tech. Genom den tjänstebaserade och cirkulära affärsmodellen utnyttjas potentialen som finns att hitta på andrahandsmarknaden för IT-produkter. Elanders har skalbara cirkulära affärsmodeller som går att bredda till olika kundsegment. I dialog med kunden kan Elanders bli en möjliggörare för cirkularitet inom kundens affärsmodell.

Kontakta oss
Lisa Kolarby
Lisa Kolarby
Group Sustainability
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 18

Miljö

23-Env-Milj-icon

Miljö

Målet för Elanders är att vara ledande på globala helhetslösningar inom supply chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, med hållbarhet i fokus.

Läs mer

Socialt ansvar

23-Social-icon

Socialt ansvar

Elanders wants to create attractive and safe work environments for its employees.

Läs mer

Styrning

23-Governance-icon

Styrning

Transparens spelar en central roll i koncernens styrning och verksamhet.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions