Strategi och väsentlighetsanalys

Elanders har under de senaste två decennierna genomgått en stor omställning från renodlat tryckeri med huvuddelen av sin verksamhet i Sverige till ett globalt logistikföretag med verksamhet på fyra kontinenter. Hållbarhet har blivit allt viktigare för Elanders och dess intressenter. Elanders bevakar noggrant ökade krav från omvärlden och strävar efter att uppfylla dessa så effektivt som möjligt.

Den samlade bilden över koncernens hållbarhetsrelaterade påverkan, risker och möjligheter ska beaktas i Elanders övergripande affärsstrategi och mål. En hållbar strategi skapar även långsiktigt ytterligare aktieägarvärde och ett mervärde för alla bolagets intressenter. Det gäller för såväl kunder som investerare och samhälle.

Styrningen avseende hållbarhetsfrågor är förankrad i Elanders styrelse och koncernledning. Ägarskap och ansvar för att driva åtgärder inom de väsentliga områdena förankras i organisationen i syfte att säkerställa anpassning till de olika verksamheternas prioriteringar.

Elanders väsentlighetsanalys tar hänsyn till de områden som är särskilt viktiga för intressenterna, var koncernen har sin största påverkan på människa och miljö, samt vad som har stor betydelse för den affärsstrategiska riktningen. Kontinuerliga dialoger förs med fem intressentgrupper som specificeras nedan. Grupperna har identifierats utifrån deras beroende av Elanders och den påverkan som de i sin tur har på Elanders verksamheter och strategiska riktning.

Strategi-2024

Genom CSRD ställs krav på att rapportera utifrån principen om dubbel väsentlighet som är utgångspunkt för hållbarhetsrapportering inom ramen för ESRS. Det innebär att värdera väsentlighet utifrån ett påverkansperspektiv samt ett risk- och möjlighetsperspektiv. Bedömningen ska även ta hänsyn till hela värdekedjan. Under 2024 genomför Elanders en dubbel väsentlighetsanalys.

Kontakta oss
Lisa Kolarby
Lisa Kolarby
Group Sustainability
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 18

Strategi och väsentlighets-
analys

23-Strategy-icon

Strategi och väsentlighets-
analys

Den samlade bilden över koncernens hållbarhetsrelaterade påverkan, risker och möjligheter ska beaktas i Elanders övergripande affärsstrategi och mål.

Läs mer

Rapportering


23-Reporting-icon

Rapportering


Utöver Elanders års- och hållbarhetsredovisningen synliggör Elanders sin påverkan och de framsteg som görs i frivilliga internationella ramverk för hållbarhetsrapportering.

Läs mer

Engagemang


23-Engagement-icon

Engagemang


Tre partnerskap som Elanders är engagerade i på koncernnivå.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions