Industrial

Krav på låga tillverkningskostnader, hög produktkvalitet, korta ledtider och hög leveransprecision ställer ökade krav på industriella tillverkningsföretag. Kontroll och effektivitet i alla led är en förutsättning för att verksamheten ska kunna vara konkurrenskraftig och vinstgenererande.

Elanders har en god position inom kundsegmentet Industrial, där koncernen idag hanterar allt från små produkter till stora komplexa konstruktioner och lösningar. I erbjudandet ingår hantering av fabrikslogistik och logistik mot eftermarknaden.

Senast uppdaterad 2018-03-23

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose. I ett antal uppdrag har flera av våra produktionsanläggningar varit involverade.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Läs mer

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions