Senaste pressreleasen: Delårsrapport januari - juni 2019

Elanders Nyhetsrum

För bildmaterial, presentationer samt om du behöver hjälp att hitta rätt i vår organisation, var vänlig kontakta: aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=

Elanders Group 2019-03-27

Elanders kör ellastbil till Porsches fabrik

Utsläppsfria och nästan ljudlösa transporter sker numera till Porsches produktionsanläggning för elbilar i Tyskland. Den nya ellastbilen är ett viktigt steg mot mer miljövänlig logistik för Elanders dotterföretag LGI. Elanders hanterar sedan början av 2018 leveranser av komponenter till Porsches …

2019-07-16

Delårsrapport januari – juni 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-07-16 Första halvåret Omsättningen ökade med tio procent till 5 525 (5 035) Mkr, varav fem procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 255 (199) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,6 (4,0) procent. Exklusive …

2019-04-29

Rapport från årsstämman 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-04-29 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2018 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2018 …

Kontakt

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer

Prenumerera

Prenumerera

Prenumerera på våra pressmeddelanden.

Läs mer

Följ oss

Följ oss

Följ oss på LinkedIn.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions