Elanders Nyhetsrum

För bildmaterial, presentationer samt om du behöver hjälp att hitta rätt i vår organisation, var vänlig kontakta: aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=

Elanders Group 2019-03-27

Elanders kör ellastbil till Porsches fabrik

Utsläppsfria och nästan ljudlösa transporter sker numera till Porsches produktionsanläggning för elbilar i Tyskland. Den nya ellastbilen är ett viktigt steg mot mer miljövänlig logistik för Elanders dotterföretag LGI. Elanders hanterar sedan början av 2018 leveranser av komponenter till Porsches …

2019-11-29

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-11-29 Peter Sommer har idag valt att kliva ned från sin position som ansvarig för affärsområdet Print & Packaging Solutions. Denna position kommer istället att tas över av Sven Burkhard, som idag är verkställande direktör …

2019-10-21

Delårsrapport januari – september 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-10-21 Januari – september Omsättningen ökade med sex procent till 8 350 (7 852) Mkr, varav två procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 424 (353) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,1 (4,5) procent. …

Kontakt

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer

Prenumerera

Prenumerera

Prenumerera på våra pressmeddelanden.

Läs mer

Följ oss

Följ oss

Följ oss på LinkedIn.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions