Elanders Nyhetsrum

För bildmaterial, presentationer samt om du behöver hjälp att hitta rätt i vår organisation, var vänlig kontakta: aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=

2020-03-20

Elanders publicerar årsredovisningen för 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-03-20 Idag, fredagen den 20 mars 2020, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och …

2020-03-20

Elanders flyttar fram årsstämman till den 25 juni 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-03-20 Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset, Covid-19, råder ett exceptionellt marknadsläge och ett ytterst svårbedömt ekonomiskt läge. Den förhöjda risknivån för spridning av viruset har medfört att myndigheter i …

2020-01-28

Bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-01-28 Helåret 2019 Omsättningen ökade med fem procent till 11 254 (10 742) Mkr, varav 0,3 procentenheter var organisk tillväxt. Justerad EBITA ökade till 563 (523) Mkr och den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,0 (4,9) …

Kontakt

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer

Prenumerera

Prenumerera

Prenumerera på våra pressmeddelanden.

Läs mer

Följ oss

Följ oss

Följ oss på LinkedIn.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions