Elanders Nyhetsrum

För bildmaterial, presentationer samt om du behöver hjälp att hitta rätt i vår organisation, var vänlig kontakta: aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=

2021-02-04

Elanders valberedning föreslår Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-02-04 Elanders AB:s valberedning kommer vid årsstämman 2021 att föreslå Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen. Eva Elmstedt, född 1960, har en kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap. Hon är idag styrelseordförande i Proact IT …

2021-01-29

Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-01-29 Helåret 2020 Omsättningen uppgick till 11 050 (11 254) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA ökade till 598 (563) Mkr, vilket var en …

Kontakt

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Read more

Prenumerera

Prenumerera

Prenumerera på våra pressmeddelanden.

Read more

Följ oss

Följ oss

Följ oss på LinkedIn.

Read more

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions