Investor Relations

Välkommen till Elanders Investor relations. Vår ambition är att investerare och övriga intressenter skall finna den information som behövs för att bedöma Elanders.

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Square-Finance

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders. Önskar du ytterligare information kan du ladda ner eller beställa årsredovisningar och delårsrapporter under Rapporter.

Läs mer

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter som pdf.

SquareAR-SE-2016

Rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter som pdf. Här kan du också beställa tryckta rapporter.

Läs mer

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions