Elandersaktien

Elanders B-aktie introducerades på Stockholms Fondbörs den 9 januari 1989. Bolaget har 33 542 938 B-aktier noterade på NASDAQ OMX nordiska lista inom segmentet Mid Cap under beteckningen ELAN B. Carl Bennet AB är sedan 1997 största aktieägare och kontrollerar 50,1 procent av aktierna och 65,9 procent av rösterna.Informationen om de största ägarna i Elanders uppdateras månadsvis.

I utdelningen för kommande år beaktar styrelsen såväl koncernens utvecklingsmöjligheter som dess finansiella ställning samt de finansiella mål som är fastställda avseende skuldsättningsgrad, soliditet och lönsamhet. Målet är att utdelningen ska följa den långsiktiga resultatutvecklingen och i genomsnitt motsvara cirka 30–50 procent av resultatet efter skatt.

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions