Långsiktiga finansiella mål

I samband med årsskiftet 2019/20 tog Elanders fram nya långsiktiga finansiella mål med anledning av att införandet av IFRS 16 påverkade beräkningen av tidigare finansiella mål.

De nya målen är följande:

  • Nettoskuld / EBITDA-kvot om högst 2,5
  • Genomsnittlig omsättningstillväxt om 3-5 procent per år
  • EBITA-marginal om minst 7 procent

De nya målen ska vara möjliga att uppfylla inom ett antal år.

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions