Långsiktiga finansiella mål

Elanders långsiktiga finansiella mål är enligt följande:

NETTOSKULD / EBITDA: Kvoten ska understiga < 2,5

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT: Åtminstone 3–5 procent årligen över en konjunkturcykel

EBITA-MARGINAL: > 7 procent

Finansiellamal23-01

 

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

23-reports-icon

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

23-calendar-icon-2

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions