Finansiella mål

Elanders tog i samband med årsskiftet 2019/20 fram nya långsiktiga finansiella mål med anledning av att införandet av IFRS 16 påverkade beräkningen av tidigare finansiella mål.

  • Genomsnittlig omsättningstillväxt om 3-5 procent per år
  • EBITA-marginal om minst 7 procent
  • Nettoskuld / EBITDA-kvot om högst 2,5

finansiella-mal-20-3

finansiella-mal-20-4

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions