Finansiell översikt

Här hittar du historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders. Önskar du ytterligare information kan du ladda ner våra årsredovisningar och delårsrapporter under Finansiella rapporter.


 

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions