Nyemission 2010

Sammanfattning

  • Extra bolagsstämma i Elanders hölls den 23 augusti 2010.
  • Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 583 333 nya A-aktier och högst 9 181 666 nya B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. En A-aktie berättigar till teckning av en ny A-aktie och en B-aktie berättigar till teckning av en ny B-aktie.
  • Teckningskursen i nyemissionen är 22 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 30 augusti 2010.
  • Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 6-20 september 2010.
  • Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 6-15 september 2010.
  • Handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas äga rum på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 6 till omkring 30 september 2010.

 

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Elanders pressmeddelande den 15 juli 2010.

Länkar

Elanders årsredovisningar

Pressmeddelanden

2010-09-24 Elanders nyemission genomförd
2010-08-26 Offentliggörande av prospekt avseende nyemission i Elanders AB (publ)
2010-08-23 Beslut vid extra bolagsstämma i Elanders AB (publ)
2010-07-15 Styrelsen för Elanders föreslår garanterad företrädesemission om cirka 215 miljoner kronor
2010-07-15 Kallelse till extra bolagsstämma

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions