Nyemission 2016

Elanders AB (publ) (”Elanders” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 17 juni 2016 att Bolaget har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det tyska supply chain management-företaget LGI Logistics Group International GmbH (”LGI”). Köpeskillingen uppgår till cirka 257 miljoner euro på skuldfri basis och avses, som då meddelades, delfinansieras genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden i nyemissionen löpte ut den 17 oktober 2016. Emissionen fulltecknades.

Pressmeddelanden

2016-10-21 Elanders nyemission fulltecknad
2016-09-27 Prospekt avseende Elanders nyemission offentliggjort
2016-09-23 Rapport från extra bolagsstämma 2016
2016-09-01 Välkommen till extra bolagsstämma i Elanders
2016-09-01 Elanders genomför nyemission med anledning av förvärvet av LGI
2016-07-26 Elanders förvärv av LGI är nu slutfört
2016-07-19 Förvärvet av LGI godkänt av konkurrensmyndigheterna
2016-06-17 Elanders genomför strategiskt förvärv inom Supply Chain och fördubblar koncernens omsättning

Dokument

Inbjudan till teckning av aktier i Elanders AB (publ)
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Protokoll från extra bolagsstämma 160923
Styrelsens för Elanders AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
pwc_Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – Elanders AB (publ)_160831 (sve)_signed
Styrelsens för Elanders AB (publ) förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
Fullmaktsformulär_2016_extrastämma

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions