Elanders får EU-godkännande för sina bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR)

2021-02-08 16:09:05

Elanders Group främjar en kultur och praxis beträffande skydd av personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (EU-GDPR). Därför har Elanders implementerat Binding Corporate Rules (BCR) som är interna regler för skydd av personuppgifter som Elanders som ett multinationellt företag har antagit för att reglera behandlingen av personuppgifter bland Elanderskoncernens bolag världen över. BCR tillåter Elanders dotterbolag att överföra personuppgifter med ursprung i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) till Elanders dotterbolag utanför EU/EES i enlighet med EU-GDPR.

Elanders-BCR

Elanderskoncernens bindande företagsbestämmelser (inkl. flertalet ytterligare dokument och rutiner) godkändes den 28 januari 2021 av Europeiska Dataskyddsstyrelsen i Bryssel, Svenska Integritetsskyddsmyndigheten (som ansvarig dataskyddsmyndighet) samt medgranskande dataskyddsmyndigheter i de EU-länder där Elanders har verksamhet.

“Vi är glada och stolta över att den här långa och komplicerade ansökningsprocessen, som varade över två år, hanterades och drevs internt av vår egen personal”, säger Andréas Wikner, ekonomidirektör för Elanderskoncernen.

Elanders är det tredje svenska företaget med godkända bindande företagsbestämmelser.

”Vår verksamhet bygger på förtroende. Den snabbt ökande digitaliseringen i näringslivet och samhället innebär att Elanderskoncernen är skyldig att följa dataskyddsförordningen för att säkerställa känslig hantering av personuppgifter och kunddata. Godkännandet av våra BCR understryker hur mycket det betyder för oss att upprätthålla förtroendet hos våra kunder, anställda och affärspartners. Dataskydd är en del av vårt sociala ansvar”, säger Andréas Wikner, ekonomidirektör för Elanderskoncernen och Balázs Venter, koncernens dataskyddsombud.

Om du har frågor angående våra BCR eller övriga frågor relaterat till dataskyddsförordningen, vänligen kontakta oss via e-post på ZGF0YXByb3RlY3Rpb25AZWxhbmRlcnMuY29t.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions