Vaccinationsprojekt Covid-19 – Företagshälsovårdbil

2021-06-21 09:35:41

Elanders dotterföretag LGI och ITG har lanserat en gemensam företagshälsovårdbil. Det första projektet är covid-19-vaccinering av anställda, som görs i samarbete med deras partner för företagshälsovård.

Lastbilen användes för första gången när anställda på frivillig basis erbjöds att vaccinera sig i München (Schwaig). Tillsammans med de andra åtgärder som har vidtagits hittills är detta ytterligare en milstolpe som bidrar till att bekämpa coronapandemin och att säkra hälsan hos de anställda inom koncernen.

Inom kort kommer lastbilen att besöka andra enheter inom LGI och ITG för att fortsätta med vaccineringen. Efter denna vaccinationskampanj kommer lastbilen att bli en integrerad del av LGI:s och ITG:s företagshälsovård och användas till andra vårduppgifter när besök görs på de olika enheterna.

HC21-1

HC21-2

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions