Årsstämma 2012

Årsstämman 2012 hölls torsdagen den 3 maj 2012 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

I sitt anförande berättade koncernchefen Magnus Nilsson om trenderna på marknaden vad gäller de produkter som Elanders traditionellt sett har erbjudit sina kunder och att vissa tryckta medier möter hård konkurrens från digitala medier. För att möta dessa trender arbetar Elanders med att förändra sitt produkterbjudande till sina befintliga samt nya kunder och med att bredda kundbasen. Förvärven av de tyska bolagen fotokasten GmbH och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH ligger till exempel helt i linje med denna strategi, då Elanders genom dessa förvärv också tar steget in på konsumentmarknaden, där fotokasten med sina hundratusentals kunder utnyttjar d|o|m:s tekniska lösningar. Trenden går också mot att inköp av trycksaker centraliseras allt mer inom större internationella koncerner, vilket återspeglas i Elanders utveckling av andelen globala affärer som ökat från 7 till 28 procent av koncernens omsättning under åren 2007 till 2011.

Vidare redogjorde Magnus Nilsson för delar av Elanders framtida vision gällande fördelning av omsättning på de tre produktområdena Commercial Print, Packaging och Web2Business, som under 2011 uppgick till 80, 10 respektive 10 procent av Elanders totala försäljning. Visionen för 2016 är att motsvarande andelar är 40, 30 och 30 procent. Detta ökar möjligheterna till förbättrade marginaler och minskat konjunkturberoende.

Pressmeddelanden

2012-05-03 Rapport från årsstämman 2012
2012-03-28 Välkommen till Elanders årsstämma 2012

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions