Årsstämma 2014

Årsstämman hölls tisdagen den 6 maj 2014 i Elanders lokaler, Designvägen 2 i Mölnlycke.

stamma14_web

I sitt anförande berättade koncernchefen Magnus Nilsson om nyförvärvet Mentor Media och motiven till förvärvet. Han redogjorde även för Elanders förväntningar på 2014 vad gäller fördelningen av försäljning geografiskt samt mellan produktområdena. Under 2014 förväntas cirka 40 % av Elanders försäljning vara relaterad till Asien, 50 % till Europa och 10 % till Americas. Supply Chain Solutions förväntas utgöra cirka 40 %, Print & Packaging Solutions 50 % samt e-Commerce Solutions 10 % av omsättningen.

Pressmeddelanden

2014-05-06 Rapport från årsstämman 2014
2014-04-02 Elanders utökar styrelsen
2014-04-02 Välkommen till Elanders årsstämma 2014

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions