Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 hölls tisdagen den 28 april kl 15.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

stamma15_web

I sitt anförande berättade koncernchefen Magnus Nilsson om Elanders globala erbjudande, utvecklingen inom de olika affärsområdena samt den positiva trenden för andelen globala kunder. Vidare redogjorde han för fokusområdena för koncernen framöver med den fortsatta konsolideringen av Europaverksamheten inom Print & Packaging Solutions och att korsförsäljningen mellan affärsområdena måste öka. Framtida förvärv kommer huvudsakligen att ske inom Supply Chain Solutions och e-Commerce Solutions verksamhetsområde. Inom det förstnämnda för att skapa ett starkt fotfäste i Europa och/eller Nordamerika och samtidigt bredda kundbasen med kunder som vill växa ut i världen, primärt Asien. Inom det sistnämnda för att komplettera den befintliga verksamheten med en aktör inom ett närliggande område och som primärt har samma kundgrupp. Detta för att möjliggöra tvärmarknadsföring och ett mer effektivt utnyttjande av kundbasen.

Pressmeddelanden

2015-04-28 Rapport från årsstämman 2015
2015-03-23 Välkommen till Elanders årsstämma 2015

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions