Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 hölls onsdagen den 26 april 2017 kl 15.00, Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

web-IMG_1722

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för Elanders integrerade erbjudande, hur det ser ut idag och hur det har förändrats de senaste fem åren. Vidare nämnde han att fokus fortsatt ligger på att öka korsförsäljningen inom koncernen för att ta en större del av värdekedjan hos existerande kunder och att växa med dessa geografiskt. Investeringar som görs ska leda till ökad organisk tillväxt.

Pressmeddelanden

2017-04-26 Rapport från årsstämman 2017
2017-03-27 Kallelse till Elanders årsstämma 2017

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions