Årsstämma 2019

Elanders AB:s årsstämma hölls den 29 april 2019, Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

Stamma19-web

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för Elanders erbjudande idag inklusive nya affärer som koncernen vunnit och vilka möjligheter och utmaningar som finns framöver för koncernen. Han betonade att det är viktigt för Elanders att på sikt prioritera marginal framför tillväxt. Med ett ökat fokus på rätt affärer med bland annat mer värdeadderande tjänster till kunderna ska marginalerna kunna förbättras.

Pressmeddelanden

2019-04-29 Rapport från årsstämman 2019
2019-03-27 Kallelse till Elanders årsstämma 2019

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions