Årsstämma 2020

Elanders AB:s årsstämma hölls den 25 juni 2020, Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för koncernens verksamhet samt utveckling under första kvartalet 2020 samt vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits med anledning av covid-19-pandemin. Den rådande situationen har även skapat nya affärsmöjligheter inom till exempel kundsegmentet Healthcare & Life Science, där Elanders bistår kunder i bland annat Nordamerika med upphandling av skyddsmaterial från Asien.

Pressmeddelanden

2020-06-25 Rapport från årsstämman 2020
2020-05-27 Kallelse till Elanders årsstämma 2020
2020-03-20 Elanders flyttar fram årsstämman till den 25 juni 2020

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions