Årsstämma 2021

Elanders AB:s årsstämma hölls den 28 april 2021.

Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Elanders AB (publ)s årsstämma genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt kunde endast ske genom att aktieägare deltog digitalt på årsstämman eller poströstade i förväg.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för koncernens verksamhet samt utveckling under 2020 och det första kvartalet 2021. En period som präglats av covid-19-pandemin och en stor osäkerhet i omvärlden. Trots det har Elanders hanterat situationen på ett bra sätt. Med start från andra halvåret 2020 har koncernen redovisat sitt bästa kvartalsresultat någonsin kvartal efter kvartal. Vidare redogjorde Magnus Nilsson även för de strategiska satsningar som gjorts inom Renewed Tech, ett område där Elanders numera är ett av de ledande företagen på den svenska marknaden. Satsningar har även gjorts i en multisajt i nordvästra Tyskland som är helt dedikerad till e-handel, ett område som koncernen vuxit kraftigt inom de senaste åren.

Elanders årsstämma 2021, presentation Magnus Nilsson, vd och koncernchef

Pressmeddelanden

2021-04-28 Rapport från årsstämman 2021
2021-03-26 Kallelse till Elanders årsstämma 2021
2021-02-04 Elanders valberedning föreslår Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen

Senast uppdaterad 2021-05-04

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions