Årsstämma 2021

Elanders AB:s årsstämma kommer att hållas den 28 april 2021, Södra Porten Konferenscenter, Flöjelbergsgatan 1C, Mölndal.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Elanders styrelseordförande på email: YXJzc3RhbW1hQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Flöjelbergsgatan 1 C, 431 35 Mölndal.

Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 februari 2021.

Senast uppdaterad 2020-10-23

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions