Årsstämma 2021

Elanders AB:s årsstämma kommer att hållas den 28 april 2021.

Bolaget ser för närvarande över möjligheterna att hålla stämman digitalt. Mer information och besked kommer senast i samband med kallelsen till stämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Elanders styrelseordförande på email: YXJzc3RhbW1hQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Flöjelbergsgatan 1 C, 431 35 Mölndal.

Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 februari 2021.

Senast uppdaterad 2021-01-29

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions