Koncernledning

Verkställande direktören och koncernchefen leder det arbete som utförs av koncernledningen och fattar beslut efter samråd med koncernledningens medlemmar.

I koncernledningen utövas den löpande koncernmässiga ekonomiska och affärsmässiga styrningen och uppföljningen. Koncernledningen arbetar också med att fortlöpande åstadkomma synergier, identifiera förvärvs- och strukturmöjligheter samt anpassa koncernens verksamhet efter marknadens behov och utveckling på lång och kort sikt. Koncernledningen bevakar fortlöpande att koncernens kompetens och kapacitet samordnas samt anpassas för optimering av kundnytta och lönsamhet på lång och kort sikt.

Koncernledningen i Elanders består av Magnus Nilsson, President & CEO, Andréas Wikner, CFO, Bernd Schwenger, Supply Chain Solutions (LGI), President, Lim Kok Khoon, Supply Chain Solutions (Mentor Media), President, Sven Burkhard, Print & Packaging Solutions, President samt Kevin Rogers, Global Sales, President.

Koncernledningen har protokollförda möten nästan varje månad, ofta i anslutning till besök på någon av koncernens enheter.

Magnus Nilsson

President & CEO.
f. 1966.
Anställd sedan 1999. Utbildning i grafisk teknik, design, företagsekonomi och marknadsföring. Verksam inom den grafiska industrin sedan 1987. Produktionschef Elanders i Ungern 2002. Verkställande direktör Elanders Berlings Skogs 2003–2005 och Elanders i Kina 2005–2009.
Aktieinnehav: 88 577 B-aktier.
Telefon: 031-750 07 50

Andréas Wikner

CFO.
f. 1971.
Anställd sedan 2007. Magisterexamen i företagsekonomi. Revisor under åren 1997–2007. Godkänd revisor 2004. Auktoriserad revisor 2005.
Aktieinnehav: 4 664 B-aktier.
Telefon: 031-750 07 50

SchwengerBernd Schwenger

Supply Chain Solutions (LGI), President.
f. 1972.
Anställd sedan 2018. Diploma i Transport Economics och Logistics. Nästan 20 års erfarenhet inom Supply Chain Management och Transportation Logistics, varav 11 år som Manager på HP och 7 år som Director Transportation och verkställande direktör på Amazon Logistics i Tyskland.
Aktieinnehav: Inget.
Telefon: +49 7032 2291 667

Kok Khoon Lim

Supply Chain Solutions (Mentor Media), President.
f. 1955.
Anställd sedan 2014. Bachelor degree i Electrical & Electronics Engineering samt Master of Science i Industrial Engineering. Mer än 30 års erfarenhet från världsledande globala företag och innehaft positioner såsom General Manager för Hewlett Packards Handheld Mobile Products Division, Vice President och Chief Technology Officer för Philips Consumer Electronics Home Entertainment Business Group samt Managing Directors för Technology Solutions Business and Innovation Centres hos Wearnes Group. Kom till Elanders via förvärvet av Mentor Media 2014 där han var koncernchef.
Aktieinnehav: Inget.
Telefon: +65 6631 3333

Sven Burkhard

Print & Packaging Solutions, President.
f. 1985.
Anställd sedan 2017 och har tidigare bland annat arbetat för det tyska företaget Flyeralarm. Utbildning i grafisk teknik, design och företagsekonomi. Mer än 15 års erfarenhet av tryckteknik, e-handel, produkthantering och affärsutveckling.
Aktieinnehav: Inget.
Telefon: +49 7151 9563 110

Kevin Rogers

Global Sales, President.
f. 1969.
Anställd sedan 1999. Utbildningar inom matematik, engelska, IT, produktionsplanering och medlem av Chartered Institute of Marketing. Mer än 25 års erfarenhet av digitaltryck, försäljnings- och marknadsföringsstrategi, optimering av arbetsflöde och ledarskap. Kom till Elanders via förvärvet av Hindson Print 1999 där han var manager på digitaltrycksavdelningen.
Aktieinnehav: Inget.
Telefon: +44 757 20 11 255

Senast uppdaterad 2020-10-23

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions