Optimerade lösningar för stärkt konkurrenskraft och uthållighet

Elanders övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain management i en sammankopplad och hållbar värld.

Elanders har ett särskilt fokus på avancerade logistiklösningar som har ett stort inslag av värdeadderande tjänster. I samarbete med sina kunder utvecklar Elanders deras affär, stärker deras konkurrenskraft och gör försörjningskedjan mer uthållig. En optimal hantering av försörjningskedjan innebär lägre resursförbrukning inom tillverkning, lagerhållning och transporter. Det gör kundernas verksamhet både mer kostnadseffektiv och hållbar.

Elanders eftersträvar en balanserad mix av kunder såväl geografiskt som branschmässigt, i syfte att uppnå en lägre påverkan från både fluktuationer på enskilda marknader och generella konjunkturcykler. Koncernen söker kunder där Elanders kan vara en strategisk affärspartner och hjälpa dem utvecklas framåt.

Affärsidé
Elanders vill vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Målet för Elanders är att vara ledande på globala helhetslösningar inom supply chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, med hållbarhet i fokus. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper Elanders sina kunder med deras affärskritiska processer, både lokalt och globalt. Samtidigt minskas kundernas klimatavtryck genom att både material- och produktflöden optimeras.

Finansiella mål och hållbarhetsmål
För att kunna uppnå de långsiktiga finansiella målen, och uthålligt generera en värdeökning och ökad avkastning till aktieägarna år efter år, utvecklar Elanders kontinuerligt sitt erbjudande mot kunderna. Med en hållbar affärsmodell och nya och kontinuerligt förbättrade tjänster i kombination med innovativ teknik skapas goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling samt ett ökat aktieägarvärde.

Under inledningen av år 2023 kommunicerade koncernen reduktionsmål för växthusgasutsläpp. Målen innebär att verksamheten ska vara i linje med 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet till år 2030. Koncernen ska ha uppnått nettonollutsläpp inom hela värdekedjan till år 2050.

Tillväxt organiskt och via förvärv
Elanders utvecklas med sina kunder. Globala uppdrag växer ofta fram via de goda relationer som skapas när lokala behov tillgodoses och optimeras genom bra lösningar, som därefter implementeras globalt hos kunderna. I takt med att koncernen växer går det i allt högre grad att tillgodose kunders behov på fler geografiska marknader, vilket fördjupar kundrelationen.

Förutom att utveckla den befintliga affären vill Elanders även fortsätta att förvärva nya verksamheter som har potential att öka merförsäljningen, bredda kundbasen och komplettera det befintliga erbjudandet. Ett viktigt kriterium vid förvärv är att få tillgång till nya, alternativt vidareutveckla existerande, geografiska marknader eller kundsegment. Målet är att förvärven alltid ska bredda eller komplettera erbjudandet och om möjligt tillföra ytterligare nischkompetenser.

Koncernen

23-group-icon

Koncernen

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Solutions

23-solutions-icon-2

Solutions

Elanders verksamhet bedrivs huvudsakligen genom de två affärsområdena Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions.

Läs mer

Kontakt

23-contact-icon-2

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions