Elanders historia

Elanders har sedan börsintroduktionen 1989 gjort en omfattande resa från ett renodlat tryckeri med verksamhet huvudsakligen i Sverige till ett globalt tjänsteföretag med verksamhet på fyra kontinenter. Utvecklingen har drivits på för att möta digitalisering och globalisering samt den grafiska industrins strukturomvandling. Vägen har kantats av förvärv som öppnat för expansion till nya marknader, kundgrupper och tjänsteområden.

2024
I linje med Elanders strategi att satsa på och växa inom Life Cycle Management tecknar Elanders avtal om att förvärva 88,5 procent av aktierna i det engelska bolaget Bishopsgate. Bolaget är en ledande aktör inom specialtransporter, installationer och konfiguration av avancerad teknisk utrustning. Förvärvet är ett led i att öka andelen värdeadderande tjänster till kunder verksamma inom Electronics och Healthcare & Life Science.

2023
Elanders förvärvar samtliga aktier i det engelska kontraktslogistikföretaget KAMMAC Ltd. Företaget har utvecklat ett unikt koncept där de erbjuder maximal lagringsflexibilitet till sina kunder genom ett nätverk av 15 lager i nordvästra England. Ett flertal av deras lager erbjuder tjänster som tullager och tempererad miljö. KAMMAC Ltd. har även licens för att hantera medicinska produkter, såsom till exempel läkemedel och substanser för dessa. Genom förvärvet blir Storbritannien Elanders fjärde största marknad.

2022
Elanders förvärvar samtliga aktier i Bonds World Wide Holdings Limited med dotterföretagen Bonds World Wide Express Limited och Bonds Technical Couriers Limited. Bonds är en ledande aktör i Storbritannien inom specialtransporter och installation av avancerad teknisk utrustning.

2021
Elanders förvärvar 70 procent av aktierna i ReuseIT Sweden AB och ReuseIT Finance AB. ReuseIT är ett snabbväxande bolag som är specialiserade på att köpa in, säkerhetsradera, renovera, sälja vidare och hyra ut begagnad IT-utrustning. Förvärvet gör Elanders till en ledande aktör på den svenska marknaden och samtidigt är det en del i en större strategisk satsning kring hållbara tjänster på global nivå.

Elanders förvärvar samtliga aktier i det tyska digitaltrycksföretaget Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. KG. Schätzl är ett snabbväxande bolag som har valt att specialisera sig som en underleverantör inom segmentet onlinetryck med fokus på nischprodukter.

Elanders förvärvar 80 procent av aktierna i det amerikanska supply chain management-företaget Bergen Shippers Corp. Bergen Shippers Corp. bedriver verksamhet under namnet Bergen Logistics. Företaget har specialiserat sig på mindre och medelstora varumärken inom Fashion & Lifestyle och har utvecklat en unik plattform som gör det möjligt att hantera ett stort antal kunder med hög lönsamhet. Bergen Logistics är främst verksamma på den nordamerikanska marknaden (USA och Kanada), men de hjälper även en del av sina kunder globalt genom en egen enhet i Nederländerna och samarbetspartners i Asien. Genom förvärvet kommer Fashion & Lifestyle att bli ett av Elanders största kundsegment.

Elanders förvärvar samtliga aktier i Eijgenhuijsen Exploitatie BV och dotterföretaget Eijgenhuijsen Precisievervoer BV. Eijgenhuijsen är en ledande aktör i Nederländerna inom specialtransporter och installationer av avancerad teknisk utrustning. Genom förvärvet kommer Elanders att kunna erbjuda unika lösningar för specialtransporter, installationer och återtag av avancerad teknisk utrustning. Förvärvet är även ett led i att öka andelen värdeadderande tjänster, bland annat till kunder inom Electronics och Healthcare & Life Science.

2020
Elanders skriver avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Azalea Global IT AB. Azalea är specialiserade inom Value Recovery Services. De hanterar hela ledet från att köpa in begagnad IT-utrustning, restaurera och återställa den till att sedan sälja den vidare till ett nätverk av kunder. Förvärvet av Azalea utgör ett led i Elanders satsningar inom hållbara tjänster som ska bidra till en cirkulär ekonomi.

2018
Elanders flyttar huvudkontoret till nya lokaler i Mölndal.

2017
Elanders tecknar avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska bolaget Spreckley Limited, som erbjuder förpackningar, marknadsmaterial och etiketter till den brittiska marknaden. Bolagets verksamhet bedrivs i Nottingham.

Elanders ingår avtal avseende förvärv av 80 % av aktierna i Hongkongbaserade bolaget Asiapack Limited. Förvärvet är ett komplement till Elanders existerande verksamhet i Asien, Mentor Media, och kommer tillföra nya kundsegment samtidigt som erbjudandet breddas. Asiapack har sitt kontor i Hongkong och har ett dotterföretag i Shenzhen, Kina. Bolagets kunder är internationella företag som gör stora inköp i Kina. Asiapack har specialiserat sig på värdeadderande tjänster, såsom till exempel konfigurering, konsolidering och paketering av produkter.

2016
Elanders förvärvar samtliga aktier i det tyska supply chain management-företaget LGI Logistics Group International GmbH, som är en av de ledande aktörerna inom Industrial Contract Logistics i Tyskland. LGI bedriver verksamhet i tio länder, huvudsakligen i Europa med Tyskland som viktigaste marknad. Genom förvärvet flyttar Elanders fram sina positioner avsevärt inom global supply chain management.

LGI har haft visionen att på lång sikt bli en av de marknadsledande aktörerna i Europa. LGI bildades genom en avknoppning från Hewlett Packard Deutschland GmbH år 1995, har sedan dess vuxit kraftigt och hade 2016 mer än 45 anläggningar världen över, varav 35 i Tyskland. Förutom i Tyskland bedriver de även verksamhet i Nederländerna, Polen, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern, USA och Österrike. LGI är specialiserade på värdeadderande tjänster till kunder inom Automotive, Electronics, Healthcare & Life Science, Industrial samt Fashion & Lifestyle. Bolaget har ett särskilt fokus på produkt- och komponentflöden med extremt korta ledtider och tillhandahåller allt från enkla logistiklösningar till fullständiga supply chain management-lösningar. Kunderna inom Fashion & Lifestyle adderades till kundbasen år 2013 när LGI förvärvade ITG GmbH från Deutsche Post.

2015
I linje med strategin att växa inom segmentet nischade förpackningar förvärvar Elanders det tyska förpackningsföretaget Schmid Druck. Verksamheten är särskilt nischad mot avancerade förpacknings- och specialtryckslösningar för marknadsmaterial. I och med förvärvet stärker Elanders ytterligare sitt erbjudande inom förpackningar, i synnerhet på den attraktiva och viktiga tyska marknaden.

2014
Elanders flyttar fram positionerna och utökar det globala erbjudandet med supply chain-tjänster genom att förvärva det Singaporebaserade bolaget Mentor Media Ltd. Genom förvärvet ökar Elanders årliga omsättning från cirka 2,2 till 3,5 miljarder kronor och antalet medarbetare stiger från cirka 1 900 till 3 600.

Mentor Media är specialiserade på värdeadderande tjänster till företag inom elektronik- och datorbranschen och med särskilt fokus på produkt- och komponentflöden med extremt korta ledtider och omfattande statistikrapportering till kunderna. Verksamheten är uppbyggd kring sofistikerade IT-lösningar och tjänsteutbudet omfattar bland annat sourcing, inköp av delkomponenter, orderhantering och lagerhållning, fullfilment, distribution, e-handelslösningar samt olika after-sales-tjänster.

2013
Elanders förvärvar samtliga andelar i etikettryckeriet McNaughtan’s Printers Limited i Glasgow, Skottland. Bolaget är särskilt nischat mot whiskybranschen och bland kunderna finns ett flertal kända whiskydestillerier.

Elanders förvärvar myphotobook GmbH, ett av Europas ledande e-handelsbolag inom försäljning av personifierade fotoprodukter till konsumenter – en affär som går helt i linje med Elanders strategi att utveckla produktområdet e-Commerce. Genom förvärvet av myphotobook breddar Elanders även sin kundbas väsentligt och får tillgång till ytterligare ett starkt varumärke.

2012
Elanders genomför strategiska förvärv inom e-handel och Web2Business genom köpen av de tyska bolagen d|o|m Deutsche Online Medien och fotokasten.

Genom förvärvet av det amerikanska bolaget Midland Information Resources fortsätter Elanders sin internationella expansion och ökar sin närvaro på världens enskilt största grafiska marknad, USA.

2011
Elanders expanderar och tar över delar av det svenska arktryckerierna Fälth & Hässler samt NRS Tryckeri.

2010
Som ett led i att bredda produkterbjudandet förvärvas förpackningstryckeriet Printpack i Tyskland.

1908
Elanders grundas av Otto Elander, Nils Hellner och Emil Ekström.

Flerårsavtal med Kungl. Telestyrelsen om sättning och tryckning av den svenska rikstelefonkatalogen.

1913
Elanders startar sitt samarbete med skola och Offentlig Sektor, som resulterar i våra första internationella kopplingar.

Elanders investerar i de moderna maskinerna för monotypesättning.

1920
Transporter av telefonkataloger till bokbinderiet utförs med lastkärror som dras för hand eller med häst.

1945
Elanders förvärvar Egnell & Co:s klichéanstalt vilket blir en stor tillgång i de egna lokalerna. Nu kan man byta ut en bild på 4,5  timmar om man är riktigt snabb.

1950
Elanders första planoffsettryck i produktion. Reproavdelningen övergick till tryckplåtar.

1958
Elanders firar 50  år som aktiebolag.

1962
Elanders är bland de första bolagen i Europa med Fotolist, för sättning av kataloger.

1963
Per Elander tillträdde som VD och ett nytt skede i företagets historia inleds. Per insåg tidigt datoriseringens möjligheter.

1971
Elanders är ett av de första företagen i branschen att använda datoriserad fotosättning. 400 medarbetare specialutbildas.

1972
Elanders flyttar ut från stan till nya lokaler i Kungsbacka, strax söder om Göteborg.

1978
Elanders etablerar sitt första bolag i Storbritannien, Elanders Ltd i Skottland.

1980
Elanders når den magiska 100-miljonersvallen i omsättning.

1982
Etablering av Elanders Electronic Printing som servar kunder där informationen överlämnas på magnetband eller via telenätet.

1985
Elanders etablerar bolaget Elanders UK i Harrogate.

1988
Nytt, långt kontrakt med Televerket skapar förutsättningar för fyrfärgstryck av telefonkatalogen.

1989
WeZäta AB förvärvas. Ett bolag som sedan 1908 svarat för bindningen av Rikstelefonkatalogen.

Ny katalogpress gör Elanders till ett av de största katalogtryckerierna i Europa.

Elanders börsintroduceras på Stockholms fondbörs den 9 januari 1989 och noterades vid dagens slut i 55,50 kr.

1994
Den digitala revolutionen dyker upp i verksamheten. Multimedia börjar efterfrågas i form av digitala kataloger.

Sammanlagt exporterar koncernen till 16  länder, detta år.

1996
Elanders etablerar sig i Polen.

1997
Omsättningen passerar för första gången 1 miljard kronor.

Carl Bennet, Elanders nye huvudägare ser möjligheten att utveckla en ledande grafisk koncern till en internationell aktör med nischad specialkompetens.

Intensivt miljöarbete resulterar i Svanenlicens och certifikat enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

1997-2000
Elva företag förvärvas i Sverige och Elanders blir därmed nordens största grafiska koncern.

1999
Omsättningen passerar 2 miljarder kronor.

Bolaget Hindson förvärvas i Newcastle och får namnet Elanders Hindson.

2002
Etablering i Ungern med fokus på produktion av manualer till världsledande mobiltelefontillverkare.

2003-2004
Elanders fem bolag i Göteborgsregionen flyttar ihop i nya lokaler i Mölnlycke. Året efter flyttas huvudkontoret från Kungsbacka till Mölnlycke.

2004
Elanders startar ny verksamhet i Ungern tillsammans med Hansaprint för produktion av mobiltelefonmanualer.

Ytterligare två företag förvärvas i Sverige: Skövde Offset och lager- och distribu-tionsdelen i Volvos dotterbolag Celero Support.

Elanders producerar allt mer personifierad och händelsestyrd information.

2005
Elanders följer, enligt sin strategi, med sin kund Sony Ericsson till Kina.

2007
Tyska Sommer Corporate Media  som är en av de största leverantörerna av manualer till tysk bilindustri förvärvas i januari.

Förvärvet av Artcopy i Brasilien är ett led i Elanders strategi att bistå sina globala kunder på de marknader där de verkar.

För att förse Electrolux 22  fabriker i Europa med manualer till kylar och frysar startade Elanders under året sin första enhet i Italien.

2008
Den 21 april fyllde Elanders 100 år.

Elanders tar steget till USA och förvärvar Seiz Printing i Atlanta, Georgia.

Elanders utökar sin kapacitet och kundbas i Tyskland genom förvärv av Mairs Graphische Betriebe.

Koncernen

23-group-icon

Koncernen

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Affärsidé

23-bus-conc-icon

Affärsidé

Elanders övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain management i en sammankopplad och hållbar värld.

Läs mer

Kontakt

23-contact-icon-2

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions