Elanderskoncernen

Elanders AB (publ) är moderbolag i Elanderskoncernen och
bolagets B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista. Elanders AB (publ) är ett dotterföretag till Carl Bennet AB, organisationsnummer 556379-0715, med säte i Göteborg. Carl Bennet AB upprättar koncernredovisning som omfattar Elanderskoncernen.

Verksamheten
Koncernen har över 7 000 anställda i ett 20-tal länder på fyra kontinenter och en årlig omsättning på cirka 1,4 miljarder EUR. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är verksamma inom branscherna Automotive, Electronics, Fashion, Health Care och Industrial.

Erbjudandet
Elanders hjälper sina kunder att mer effektivt kunna hantera hela sin försörjningskedja, allt från råvara till slutprodukt. Genom att optimera kundernas material- och komponentflöden hjälper Elanders aktivt sina kunder att minska sin miljöpåverkan och bidrar på så sätt till ett mer hållbart samhälle. Elanders kan ta ett globalt helhetsansvar för hela försörjningskedjan som innefattar allt från hantering av inköp, lager, konfigurering och produktion till distribution. I erbjudandet ingår även hantering av beställningslösningar, betalningsflöden och eftermarknadstjänster för kundernas räkning.

Tjänsterna tillhandahålls av affärsdrivna medarbetare, som med sin expertis och med hjälp av avancerade IT-lösningar bidrar till utvecklingen av kundernas erbjudande som ofta är helt beroende av effektiva produkt-, komponent- och serviceflöden samt spårbarhet och information.

 

 

Elanders AB (publ)

Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Telefon: 031-750 00 00
Org. nr: 556008-1621
VAT nr: SE556008162101
E-post: aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=
Besök oss: Vägbeskrivning | Detaljerad karta

Kontakta oss
Magnus Nilsson
Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Affärsidé

23-bus-conc-icon

Affärsidé

Elanders övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain management i en uppkopplad och hållbar värld.

Läs mer

Solutions

23-solutions-icon-2

Solutions

Elanders verksamhet bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions.

Läs mer

Kontakt

23-contact-icon-2

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions