Elanderskoncernen

Elanders AB (publ) är moderbolag i Elanderskoncernen och
bolagets B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista. Elanders AB (publ) är ett dotterföretag till Carl Bennet AB, organisationsnummer 556379-0715, med säte i Göteborg. Carl Bennet AB upprättar koncernredovisning som omfattar Elanderskoncernen.

Verksamheten
Koncernen har över 6 000 anställda i ett 20-tal länder på fyra kontinenter och en årlig omsättning på 11 miljarder kronor. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är verksamma inom Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Industrial och Health Care & Life Science.

Erbjudandet
Elanders erbjuder integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundens försörjningskedja. Koncernen kan ta ett helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden som omfattar bland annat inköp, lager, konfigurering, produktion och distribution. I erbjudandet ingår även hantering av beställningslösningar, betalningsflöden och eftermarknadstjänster för kundernas räkning.

Tjänsterna tillhandahålls av affärsdrivna medarbetare, som med sin expertis och med hjälp av intelligenta IT-lösningar bidrar till utvecklingen av kundernas erbjudande som ofta är helt beroende av effektiva produkt-, komponent- och serviceflöden samt spårbarhet och information.

Utöver erbjudandet till B2B-marknaden säljer koncernen även fotoprodukter direkt till konsument via egna varumärken, fotokasten och myphotobook.

 

 

Elanders AB (publ)

Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Telefon: 031-750 00 00
Org. nr: 556008-1621
VAT nr: SE556008162101
E-post: aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=
Besök oss: Vägbeskrivning | Detaljerad karta

Senast uppdaterad 2020-07-10

Kontakta oss
Magnus Nilsson
Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Affärsidé

Affärsidé

Elanders affärsidé är att vara en global strategisk partner för sina kunder i deras arbete att effektivisera och utveckla sina affärskritiska processer.

Läs mer

Solutions

Solutions

Elanders är en global leverantör med ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions.

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions