Våra verksamheter i Sverige

Elanders Sverige AB

är en strategisk partner som erbjuder helhetslösningar inom logistik, tryck och förpackningar.

LGI Logistics Group International GmbH

är en av Tysklands ledande aktörer inom Industrial Contract Logistics med mer än 45 anläggningar runt om i världen. Sedan slutet av juli 2016 är LGI del av Elanderskoncernen.

Azalea Global IT AB

är specialiserade inom Value Recovery Services. De hanterar hela ledet från att köpa in begagnad IT-utrustning, restaurera och återställa den till att sedan sälja den vidare till ett nätverk av kunder.

ReuseIT Sweden AB

är ett snabbväxande bolag är specialiserade på att köpa in, säkerhetsradera, renovera, sälja vidare och hyra ut begagnad IT-utrustning.

Visa Elanders Group i ett eget fönster

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions