Våra verksamheter i Sverige

Elanders Sverige AB

erbjuder produktion av trycksaker samt relaterade tjänster och verktyg. Allt från layout och materialval till produktion, lagerhållning och distribution.

LGI Logistics Group International GmbH

är en av Tysklands ledande aktörer inom Industrial Contract Logistics med mer än 45 anläggningar runt om i världen. Sedan slutet av juli 2016 är LGI del av Elanderskoncernen.

Visa Elanders Group i ett eget fönster

Senast uppdaterad 2019-05-28

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions