Våra verksamheter i Sverige

Elanders Sverige AB

är en strategisk partner som erbjuder helhetslösningar inom logistik, tryck och förpackningar.

LGI Logistics Group International GmbH

är en av Tysklands ledande aktörer inom Industrial Contract Logistics med mer än 45 anläggningar runt om i världen. Sedan slutet av juli 2016 är LGI del av Elanderskoncernen.

Azalea Global IT AB

är specialiserade inom Value Recovery Services. De hanterar hela ledet från att köpa in begagnad IT-utrustning, restaurera och återställa den till att sedan sälja den vidare till ett nätverk av kunder.

Visa Elanders Group i ett eget fönster

Senast uppdaterad 2021-03-02

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions