Solutions

Elanders är ett ledande företag inom globala helhetslösningar för hela försörjningskedjan och vi finns idag etablerade i fyra världsdelar.

En effektiv hantering av försörjningskedjan, så kallad supply chain management, ger stora konkurrensfördelar och är affärskritisk för producerande företag, inte minst i vår globala ekonomi. Med ett ökat krav på ett hållbart samhälle kommer efterfrågan att öka på effektiva externa supply chain management-lösningar som leder till lägre resursförbrukning, både för transporter, tillverkning och lagerhållning.

Elanders hanterar och optimerar flöden av råvaror, komponenter, färdiga produkter, pengar och information för kundernas räkning genom alla steg i produktionen, från leverantörer och tillverkare fram till slutkonsumenten. Vi förser våra kunder med helhetslösningar inom hela försörjningskedjan med en enda kontaktyta. I vårt erbjudande ingår allt från ordermottagning, upphandling, inköp av komponenter och lagerhantering till produktionslogistik, tillverkning, konfiguration, kvalitetskontroll och leverans. Koncernen hanterar också betalningsflöden, synkronisering av inköp och lager med efterfrågan och eftermarknadsservice, liksom hantering av returnerade eller uttjänta produkter för återvinning eller vidareförsäljning.

Senast uppdaterad 2019-03-27

Värdeadderade tjänster
Vi erbjuder även värdeadderande tjänster i anslutning till försörjningskedjan som kundanpassas utifrån behov och önskemål. Det kan till exempel handla om installationer vid leveransen, tester, reparationer och certifieringar av elektronisk utrustning, av- och omlastning samt ompaketering av produkter på cross docking-centraler liksom hantering av tomma emballage.

Komplex försörjningskedja kräver specialister
Varje bransch har sina fastställda normer och regler som måste uppfyllas vid hantering och transport av produkterna, samtidigt som uppdragen ofta har tuffa tidsramar. Allt hårdare miljökrav ökar också komplexiteten i försörjningskedjan och därmed behovet av specialistkunskaper. Tack vare att Elanders har utvecklat avancerade och anpassningsbara IT-system kan vi erbjuda individuella kundlösningar. Vi integrerar våra system med kundernas affärssystem och kan koppla ihop dem med e-handelstjänster för effektiv hantering av beställningar, kundtjänst och eftermarknadsservice.

Multisajter för högre flexibilitet
Ett av de viktigaste skälen för våra kunder att outsourca sin verksamhet är att minska kapitalbindningen i anläggningar, personal och serviceåtaganden och omvandla fasta kostnader till rörliga för att därmed uppnå högre flexibilitet och kostnadseffektivitet. Vi har så kallade multisajter i Europa, Asien och USA, anläggningar där vi samlar flera kunders verksamhet under ett tak för att skapa synergier i form av högre nyttjandegrad och flexibilitet.

När kunder från branscher med olika volymmönster kombineras i samma sajt kan vi möta säsongsvariationer och andra arbetstoppar bättre genom att flytta medarbetare och resurser mellan verksamheterna från en dag till en annan utifrån arbetsbelastning.

Vi investerar även i system för automatiserade lager. Med flexibla lösningar höjer vi effektiviteten i våra anläggningar, samtidigt som kunden kan fokusera på sin kärnaffär.

Innovativa trycktjänster
En viktig beståndsdel i vårt integrerade erbjudande är grafiska tjänster som tryck av manualer, etiketter och förpackningar till kundernas produkter och komponenter. Elanders har över 100 års erfarenhet av tryckverksamhet och erbjuder i dag renodlade, kostnadseffektiva och innovativa lösningar som tillgodoser kundernas behov, både lokalt och globalt.

Vi har utvecklat avancerade, användarvänliga och internetbaserade beställningsplattformar som effektiviserar processen från order till leverans och möjliggör skräddarsydda sekvens- eller just-in-time-leveranser till kunderna. De senaste åren har koncernen investerat i konkurrenskraftig digitaltryckteknologi för att möta kundernas behov av flexibel trycksaksproduktion med kortare och mindre serier av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Elanders är idag ett av få företag som kan erbjuda globala helhetslösningar som innehåller allt från trycksaker och förpackningar till kringtjänster som till exempel kittning och packning för just-in-time- eller sekvensleveranser.

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions