Solutions

Elanders är ledande inom globala helhetslösningar för hela försörjningskedjan och är idag etablerade i fyra världsdelar. Oavsett om det handlar om enstaka tjänster eller skräddarsydda helhetslösningar bidrar Elanders till att öka kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

En effektiv hantering av försörjningskedjan, så kallad supply chain management, ger stora konkurrensfördelar och är affärskritisk för producerande företag, inte minst i den globala ekonomin. Med växande krav på ett hållbart samhälle kommer efterfrågan att öka på effektiva externa supply chain management-lösningar som leder till lägre resursförbrukning, både för transporter, tillverkning och lagerhållning.

Elanders hanterar och optimerar flöden av råvaror, komponenter, färdiga produkter, pengar och information för kundernas räkning genom alla steg i produktens livscykel, från leverantörer och tillverkare fram till slutkonsumenten. Kunderna kan nyttja helhetslösningar inom hela försörjningskedjan med en enda kontaktyta. I Elanders erbjudande ingår allt från ordermottagning, upphandling, inköp av komponenter och lagerhantering till produktionslogistik, tillverkning, konfiguration, kvalitetskontroll och leverans. Koncernen hanterar också betalningsflöden, synkronisering av inköp och lager med efterfrågan och eftermarknadsservice, liksom hantering av returnerade eller uttjänta produkter för återvinning eller vidareförsäljning.

Senast uppdaterad 2020-03-09

Värdeadderade tjänster
Elanders erbjuder även värdeadderande tjänster i anslutning till försörjningskedjan som kundanpassas utifrån behov och önskemål. Det kan till exempel handla om installationer vid leveransen, tester, reparationer och certifieringar av elektronisk utrustning, av- och omlastning samt ompaketering av produkter på cross docking-centraler liksom hantering av tomma emballage.

Komplex försörjningskedja kräver specialister
Varje bransch har sina fastställda normer och regler som måste uppfyllas vid hantering och transport av produkterna, samtidigt som uppdragen ofta har tuffa tidsramar. Allt hårdare miljökrav ökar också komplexiteten i försörjningskedjan och därmed behovet av specialistkunskaper. Tack vare att Elanders har utvecklat avancerade och anpassningsbara IT-system kan individuella kundlösningar erbjudas till kunderna. Systemen integreras med kundernas affärssystem som därmed kan kopplas ihop med e-handelstjänster för effektiv hantering av beställningar, kundtjänst och eftermarknadsservice.

Multisajter för högre flexibilitet
Ett av de viktigaste skälen för kunderna att outsourca sin verksamhet är att minska kapitalbindningen i anläggningar, personal och serviceåtaganden och omvandla fasta kostnader till rörliga för att därmed uppnå högre flexibilitet och kostnadseffektivitet. Elanders har så kallade multisajter i Europa, Asien och USA. Det är anläggningar där flera kunders verksamhet samlas under ett tak för att skapa synergier i form av högre nyttjandegrad och flexibilitet.

När kunder från branscher med olika volymmönster kombineras i samma sajt är det lättare att hantera säsongsvariationer och andra arbetstoppar genom att flytta medarbetare och resurser mellan verksamheterna från en dag till en annan utifrån arbetsbelastning.

För att minska manuella moment och öka effektiviteten gör Elanders även investeringar i system för automatiserade lager. Med flexibla lösningar och smarta investeringar höjs effektiviteten i anläggningarna, samtidigt som kunden kan fokusera på sin kärnaffär.

Innovativa trycktjänster
En viktig beståndsdel i Elanders erbjudande är grafiska tjänster som tryck av manualer, etiketter och förpackningar till kundernas produkter och komponenter. Elanders har över 100 års erfarenhet av tryckverksamhet och erbjuder i dag renodlade, kostnadseffektiva och innovativa lösningar som tillgodoser kundernas behov, både lokalt och globalt.

Koncernen har även utvecklat avancerade, användarvänliga och internetbaserade beställningsplattformar som effektiviserar processen från order till leverans och möjliggör skräddarsydda sekvens- eller just-in-time-leveranser av till exempel manualkit till kunderna. De senaste åren har koncernen investerat i konkurrenskraftig digitaltryckteknologi för att möta kundernas behov av flexibel trycksaksproduktion med kortare och mindre serier av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Elanders är idag ett av få företag som kan erbjuda globala helhetslösningar som innehåller allt från trycksaker och förpackningar till kringtjänster som till exempel kittning och packning för just-in-time- eller sekvensleveranser.

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders erbjuder tjänster och helhetslösningar till kunder inom framför allt fem prioriterade kundsegment som visar tillväxt på lång sikt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions