Solutions

Elanders är ett ledande företag inom globala helhetslösningar för hela försörjningskedjan och finns idag etablerade i fyra världsdelar. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden som var för sig utgör en stabil, självständig verksamhet. Tillsammans utgör de en helhet som få företag kan konkurrera med.

Senast uppdaterad 2019-01-29

Supply chain, försörjningskedjan, handlar om att hantera och optimera flödet av råvaror, komponenter, färdiga produkter, pengar och information genom alla steg i produktionen, från leverantörer och tillverkare fram till slutkonsumenten. En effektiv försörjningskedja skapar konkurrensfördelar och är affärskritisk för alla producerande företags överlevnad, inte minst i en global ekonomi.

Elanders erbjuder sina kunder globala helhetslösningar inom hela försörjningskedjan med en enda kontaktyta. Elanders hanterar allt från ordermottagning, upphandling, inköp av komponenter och lagerhantering till tillverkning, konfiguration, kvalitetskontroll, värdeadderande tjänster och leverans. Koncernen hanterar också betalningsflöden, synkronisering av inköp och lager med efterfrågan och eftermarknadsservice, liksom hantering av returnerade eller utdaterade produkter för återvinning eller vidareförsäljning. Elanders erbjuder även industriella värdeadderande tjänster som installationer, uppdateringar, tester, reparationer och certifieringar av elektronisk utrustning, av- och omlastning samt ompaketering av produkter (så kallad cross-docking), emballagehantering (så kallad empties management) och olika typer av paketeringstjänster.

Varje bransch har sina fastställda normer och regler som måste uppfyllas vid hantering och transport av produkterna, samtidigt som uppdragen inte sällan har tuffa tidsramar. Allt hårdare miljökrav ökar också komplexiteten i försörjningskedjan och därmed behovet av specialistkunskaper. Tack vare att Elanders har utvecklat avancerade och anpassningsbara IT-system kan individuella lösningar som är anpassade till olika kunder möjliggöras. Kundens affärssystem integreras med Elanders system och kan även kopplas ihop med e-handelstjänster för effektiv hantering av beställningar, kundtjänst och eftermarknadsservice.

Ett av de viktigaste skälen för Elanders kunder att outsourca verksamhet är att omvandla fasta kostnader till rörliga och för att undvika att binda kapital i anläggningar, personal och serviceåtaganden. På så sätt kan en högre flexibilitet och kostnadseffektivitet uppnås.

Flera av Elanders anläggningar i Europa, Asien och USA fungerar som multisajter där flera kunders verksamhet samsas under ett tak för att därigenom få synergier såsom högre utnyttjandegrad och effektivitet. Osäkerhetsfaktorer som till exempel beläggningsgrad, där säsongsvariationer eller andra arbetstoppar kan påverka beläggningen, kan i sin tur hanteras om kunder från olika branscher med olika volymmönster kombineras i en sajt. Elanders medarbetare och resurser finns ju ändå i lokalerna och kan flyttas mellan de olika kundernas verksamhet från en dag till en annan utifrån arbetsbelastning. Effektiviteten på anläggningarna kan därmed ökas samtidigt som kunden kan fokusera på kärnaffären.

En viktig beståndsdel i vårt integrerade erbjudande är grafiska tjänster som tryck av manualer, etiketter och förpackningar till de produkter och komponenter som kunderna producerar. Elanders har över 100 års erfarenhet av den traditionella grafiska branschen och erbjuder i dag renodlade, kostnadseffektiva och innovativa lösningar som tillgodoser kundernas behov av tryckt material och förpackningar, både lokalt och globalt.

Tack vare ett antal nischade förvärv har Elanders blivit en av de ledande leverantörerna av sofistikerade förpackningslösningar och förpackningar för lyxartiklar, ibland i begränsade upplagor som bidrar till att höja kundupplevelsen av produkten.

Elanders har utvecklat avancerade, användarvänliga och internetbaserade beställningsplattformar som effektiviserar processen från order till leverans och möjliggör skräddarsydda sekvens- eller just-in-time-leveranser till kunderna. De senaste åren har koncernen investerat i konkurrenskraftig digitaltryckteknologi för att möta kundernas behov av flexibel trycksaksproduktion med kortare och mindre serier av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Denna trycksak är till exempel tryckt med en av koncernens fem inkjet-pressar. Elanders är idag ett av få företag som kan erbjuda globala helhetslösningar som innehåller allt från trycksaker och förpackningar till kringtjänster som till exempel kittning och packning för just-in-time- eller sekvensleveranser.

Elanders är idag en av de ledande aktörerna i Europa inom onlineförsäljning av personifierade fotoprodukter genom en rad genomförda förvärv inom området. Tjänsterna marknadsförs under tre varumärken; fotokasten, myphotobook och d|o|m. fotokasten och myphotobook vänder sig huvudsakligen till konsumenter och erbjuder med hjälp av d|o|m:s e-handelslösningar ett brett utbud av fotoprodukter bestående av fotoböcker, kalendrar, presentartiklar och heminredningsdetaljer.

Genom d|o|m tillhandahåller Elanders även så kallade white label­lösningar, där andra företag erbjuder delar av sortimentet av fotoprodukter under eget varumärke. Elanders svarar för orderflöde, produktionsprocess och leverans medan varumärkesägaren ansvarar för marknadsföring och försäljning. Bland white label-kunderna finns två av Europas större detaljistkedjor.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Läs mer

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen.

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose. I ett antal uppdrag har flera av våra produktionsanläggningar varit involverade.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions