Global partner för internationella affärer

Elanders är ledande inom globala helhetslösningar för hela försörjningskedjan och koncernen finns i dag etablerad i fyra världsdelar. Koncernen bidrar till att öka kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet, oavsett om det är enstaka tjänster eller skräddarsydda helhetslösningar som tillhandahålls till kunderna.

Avancerade lösningar för hela försörjningskedjan
En effektiv hantering av försörjningskedjan, så kallad supply chain management, ger stora konkurrensfördelar och är affärskritisk för producerande företag, inte minst i den globala ekonomin. De företag som hanterar sin försörjningskedja optimalt förbrukar färre resurser för transporter, tillverkning och lagerhållning. Med växande krav på ett hållbart samhälle kommer därför efterfrågan att öka på effektiva, externa lösningar inom försörjningskedjan.

Genom alla steg i produktens livscykel – från leverantörer och tillverkare fram till slutkonsumenten och i vissa fall vidare till en andrahandsmarknad genom återställning och återbruk – hanterar och optimerar Elanders flöden av råvaror, komponenter, färdiga produkter, pengar och information för kundernas räkning.

Med en enda kontaktyta kan kunderna nyttja helhetslösningar inom hela försörjningskedjan. I Elanders erbjudande ingår allt från ordermottagning, upphandling, inköp av komponenter och lagerhantering till produktionslogistik, tillverkning, konfiguration, kvalitetskontroll och leverans. Koncernen hanterar också betalningsflöden, synkronisering av inköp och lager med efterfrågan och eftermarknadsservice, liksom hantering av returnerade eller uttjänta produkter för återvinning eller vidareförsäljning.

Värdeadderade tjänster
Elanders erbjuder värdeadderande tjänster som kundanpassas utifrån behov och önskemål. Det kan till exempel handla om installationer vid leveransen, tester, reparationer och certifieringar av elektronisk utrustning, av- och omlastning samt ompaketering av produkter på cross-docking-anläggningar eller hantering av tomma emballage som ska tillbaka till kundens leverantör. Elanders tillhandahåller även helhetslösningar inom e-handel där Elanders kan skapa och ta ansvar för driften av kundens webbshop, inklusive produktion och hantering av innehåll, kundservice och finansiella tjänster. Detta i kombination med de logistiktjänster som normalt tillhandahålls.

Multisajter för högre flexibilitet
Ett av de viktigaste skälen för kunderna att outsourca sin verksamhet är att minska kapitalbindningen i anläggningar, personal och serviceåtaganden och omvandla fasta kostnader till rörliga för att därmed uppnå högre flexibilitet och kostnadseffektivitet. Elanders har investerat i multisajter i Europa, Asien och USA. I dessa anläggningar samlas flera kunders verksamhet under ett tak för att skapa synergier i form av högre nyttjandegrad och flexibilitet.

När kunder från branscher med olika volymmönster kombineras i samma sajt är det lättare att hantera säsongsvariationer och andra arbetstoppar genom att flytta medarbetare och resurser mellan verksamheterna från en dag till en annan utifrån arbetsbelastning.

För att minska manuella moment och öka effektiviteten investerar Elanders även i system för hel- eller halvautomatiserade lager. Med flexibla lösningar och smarta investeringar höjs effektiviteten i anläggningarna, samtidigt som kunden kan fokusera på sin kärnaffär.

Innovativa trycktjänster
En viktig beståndsdel i Elanders erbjudande är grafiska tjänster som tryck av manualer, etiketter samt förpackningar till kundernas produkter och komponenter. Elanders har över 100 års erfarenhet av tryckverksamhet och erbjuder i dag kostnadseffektiva samt innovativa lösningar som tillgodoser kundernas behov, både lokalt och globalt.

Koncernen har utvecklat avancerade, men användarvänliga, internetbaserade beställningsplattformar som effektiviserar processen från order till leverans och möjliggör skräddarsydda sekvens- eller just-in-time-leveranser av till exempel manualkit till kunderna. Koncernen har en modern maskinpark som gör det möjligt att möta kundernas behov av flexibel trycksaksproduktion med kortare och mindre serier av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Elanders satsar också på utveckling inom web-to-print, något som efterfrågas på marknaden i dag. Dels har vi våra egna beställningsplattformar online där kunder direkt, med hjälp av unik 3D-teknik, till exempel kan utforma och beställa specialanpassade förpackningar och avancerat marknadsmaterial. Utöver våra egna plattformar producerar vi inom detta område även individanpassade trycksaker åt flera väletablerade web-to-print- och fotoproduktsföretag.

Elanders är i dag ett av få företag som kan erbjuda globala helhetslösningar som innehåller allt från trycksaker och förpackningar till kringtjänster som till exempel kittning och packning för just-in-time- eller sekvensleveranser.

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions