Antal aktier och röster i Elanders AB (publ)

2010-10-29 08:01:07

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-29

Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 19 529 998 aktier i bolaget, varav 1 166 666 A-aktier och 18 363 332 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 30 029 992 röster.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2010, klockan 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions