Åsa Severed utses till ny vd för Elanders Sverige och medlem av koncernledningen

2013-02-06 08:15:33

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-02-06

Åsa Severed tar över som ny VD för tryckerikoncernen Elanders verksamhet i Sverige. Åsa har tidigare arbetat inom TV4-koncernen där hon under flera år haft olika ledande befattningar nu senast som vd för TV4 Sverige. I samband med att Åsa tillträder sin tjänst går hon även in i Elanders koncernledning.

Utöver Elanders svenska verksamhet kommer Åsa även att ansvara för Elanders polska verksamhet. Tillsammans svarar dessa enheter idag för lite mer än en tredjedel av Elanderskoncernens totala omsättning och utgör en viktig del av Elanders.

”Vi är väldigt glada att Åsa har valt att komma till Elanders. Vi tror att hon med sina operativa erfarenheter både från mediebranschen och från fordonsindustrin kommer att kunna tillföra mycket till oss. Hon har under sin tid på TV4 drivit omfattande förändringsarbeten och med tanke på den bransch vi är verksamma i är det något vi står inför varje dag. Det är också viktigt att Elanders arbetar aktivt med affärsutveckling för framtiden och även där tror jag att Åsa kan bidra mycket” säger Magnus Nilsson, koncernchef för Elanders.

Åsa har de senaste tolv åren arbetat på TV4, först som vd för TV4 Göteborg och nu senast som vd för TV 4 Sverige sedan 2005. Tidigare har Åsa bl a arbetat för Volvo Parts under 14 år i olika befattningar.

”Jag ser med stor tillförsikt fram emot att få leda Elanders svenska och polska verksamhet. Att branschen är under stor förändring och har sina utmaningar, är jag väl medveten om och det gör att jag hyser stor ödmjukhet inför uppdraget, samtidigt som det känns mycket spännande och stimulerande” säger Åsa Severed.

Åsa kommer att tillträda sin tjänst den 1 mars 2013.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions