Bokslutskommuniké 2021

2022-02-03 07:32:43

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-02-03

Helåret 2021

 • Omsättningen ökade med 683 Mkr till 11 733 (11 050) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sju procent.
 • Justerad EBITA ökade till 658 (598) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 5,6 (5,4) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan om 26 Mkr.
 • Engångsposter uppgick till -17 (0) Mkr och hänförde sig uteslutande till rådgivningskostnader vid förvärv.
 • Resultat före skatt ökade till 482 (414) Mkr. Exklusive engångskostnader ökade resultat före skatt till 499 (414) Mkr, vilket var en förbättring med 21 procent.
 • Nettoresultatet ökade till 331 (292) Mkr, motsvarande 9,12 (8,12) kronor per aktie.
 • Operativa kassaflödet uppgick till -105 (1 783) Mkr, varav förvärv utgjorde -1 267 (-30) Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 (3,10) kronor per aktie för 2021.

Fjärde kvartalet 2021

 • Omsättningen ökade till 3 364 (2 886) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om fem procent om oförändrade valutakurser används.
 • Justerad EBITA uppgick till 244 (256) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 7,3 (8,9) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan om 3 Mkr.
 • Engångsposter uppgick till -16 (0) Mkr och hänförde sig uteslutande till rådgivningskostnader i samband med förvärv.
 • Bristen på halvledare fortsatte att medföra störningar i produktionen för flera av koncernens större kunder. Höga fraktpriser samt brister på diverse annat material hade också en negativ påverkan.
 • Resultat före skatt uppgick till 181 (211) Mkr. Exklusive engångsposter uppgick resultat före skatt till 198 (211) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 120 (156) Mkr, motsvarande 3,28 (4,33) kronor per aktie.
 • Operativa kassaflödet uppgick till -680 (693) Mkr, varav förvärv utgjorde -1 153 (-30) Mkr.
 • I november förvärvades 80 procent av aktierna i det amerikanska företaget Bergen Shippers Corp (”Bergen Logistics”). Bergen Logistics är specialiserade på kontraktslogistiktjänster för kundsegmentet Fashion & Lifestyle. I november förvärvades även samtliga aktier i det nederländska tekniklogistikföretaget Eijgenhuijsen.
 • Under andra halvan av januari 2022 har sjukskrivningstalen ökat kraftigt i Europa, p g a en stor spridning av covid-19 (omikron). Det är i dagsläget svårt att bedöma konsekvenserna av detta.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl. 07.30 CET.

2022-02-03-Elanders-Pressmeddelande-Q4-2021.pdf

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions