Carl Bennet AB ökar i Elanders

2010-11-23 10:02:31

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-11-23

Carl Bennet AB har förvärvat Investment AB Latours aktiepost i Elanders. Vid förvärvstillfället uppgick Investment AB Latours aktieinnehav till 1 659 988 B-aktier, motsvarande 8,5 % av kapitalet och 5,5 % av rösterna i Elanders.

Efter förvärvet omfattar Carl Bennet ABs innehav i Elanders 1 166 666 A-aktier och 10 382 098 B-aktier, motsvarande 59,1 % av kapitalet och 73,4 % av rösterna.

Elanders AB (publ).

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2010.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions