Delårsrapport januari – juni 2013

2013-07-12 08:04:33

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-07-12

Det första halvåret

 • Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 005 (941) Mkr.
 • Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 51 (42) Mkr, en förbättring med 21 % mot samma period föregående år.
 • Rörelseresultat inklusive engångsposter uppgick till 51 (58) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 36 (30) Mkr, en resultatförbättring med 23 %.
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter uppgick till 36 (46) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 22 (32) Mkr eller 0,98 (1,56) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 4 (69) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -22 (3) Mkr.

Det andra kvartalet

 • Omsättningen ökade med 6 % till 512 (481) Mkr.
 • Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 28 (23) Mkr, en förbättring med 25 % mot samma period föregående år.
 • Rörelseresultat inklusive engångsposter uppgick till 28 (39) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 21 (16) Mkr, en resultatförbättring med 29 %.
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter uppgick till 21 (32) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 12 (22) Mkr eller 0,51 (1,03) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 34 (42) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -2 (3) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2013 kl 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions