Delårsrapport januari – juni 2014

2014-07-17 08:05:13

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-07-17

Det första halvåret

 • Omsättningen ökade med 75 % och uppgick till 1 761 (1 005) Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 77 (51) Mkr, en förbättring med 51 % mot samma period föregående år.
 • Resultat före skatt ökade till 60 (36) Mkr, en resultatförbättring med 64 %.
 • Nettoresultatet uppgick till 31 (22) Mkr eller 1,30 (0,95) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -192 (4) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -254 (-22) Mkr.
 • Nyemissionen som genomförts övertecknades och inbringade 121 Mkr efter emissionskostnader.
 • Prognosen för helåret 2014 upprepas där en väsentlig resultatförbättring förutspås jämfört med 2013.

Det andra kvartalet

 • Omsättningen ökade med 78 % till 910 (512) Mkr.
 • Rörelseresultat ökade till 40 (28) Mkr, en förbättring med 40 % mot samma period föregående år.
 • Resultat före skatt ökade till 32 (21) Mkr, en resultatförbättring med 53 %.
 • Nettoresultatet uppgick till 15 (12) Mkr eller 0,61 (0,50) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 81 (34) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (-2) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2014 kl. 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions