Delårsrapport januari – juni 2015

2015-07-14 08:07:19

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-07-14

Det första halvåret

 • Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 2 072 (1 761) Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 178 (136) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 117 (77) Mkr, en förbättring med 52 % mot samma period föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 5,6 (4,4) %.
 • Resultat före skatt ökade till 99 (60) Mkr, en resultatförbättring med 65 %.
 • Nettoresultatet ökade till 65 (31) Mkr eller 2,46 (1,30) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 132 (-192) Mkr. Exklusive företagsförvärv uppgick operativa kassaflödet till 132 (62) Mkr.

Andra kvartalet

 • Omsättningen ökade med 17 % och uppgick till 1 066 (910) Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 93 (69) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 63 (40) Mkr, en förbättring med 57 % mot föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 5,9 (4,4) %.
 • Resultat före skatt ökade till 55 (32) Mkr, en förbättring med 72 % mot föregående år.
 • Nettoresultatet ökade till 38 (15) Mkr eller 1,43 (0,61) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 116 (81) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2015 kl. 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions