Delårsrapport januari – mars 2011

2011-05-05 11:41:41

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-05-05

Det första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 11 % och uppgick till 443 Mkr (401 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19 (-12) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångskaraktär motsvarande 0 (10) Mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 12 (-19) Mkr.
  • Nettoresultatet uppgick till 11 (-19) Mkr eller 0,58 (-1,92) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 19 (-34) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (-3) Mkr.
  • Prognosen för helåret 2011 upprepas med ett förväntat positivt resultat före skatt.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions