Delårsrapport januari – mars 2018

2018-04-27 12:06:51

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-04-27

Första kvartalet

  • Omsättningen ökade till 2 422 (2 139) Mkr, vilket var en ökning med 13 procent. Med jämförbara enheter och användande av konstanta valutakurser var den organiska tillväxten 12 procent.
  • EBITA uppgick till 83 (105) Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 68 (90) Mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 46 (69) Mkr.
  • Nettoresultatet uppgick till 34 (53) Mkr motsvarande 0,95 (1,49) kronor per aktie.
  • Operativa kassaflödet uppgick till -34 (-161) Mkr.
  • Som meddelades i ett pressmeddelande tidigare i april 2018 har ett sjuttiotal tjänster varslats inom affärsområdet Print & Packaging Solutions i samband med att beslut fattats om att den sista offsetverksamheten i Sverige ska avvecklas. Varslet beräknas inte medföra några väsentliga kostnader.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Box 137, 435 23 Mölnlycke
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions