Delårsrapport januari – mars 2023

2023-04-21 07:34:00

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-04-21

Första kvartalet 2023

  • Omsättningen ökade till 3 589 (3 371) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics fortsatte att ha en stark organisk tillväxt i USA med låga tvåsiffriga tillväxttal.
  • Justerad EBITA ökade till 217 (187) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 6,0 (5,5) procent och en resultatförbättring om 16 procent.
  • Rörelseresultatet belastades med engångsposter om -67 Mkr. Dessa var hänförliga till den tidigare aviserade justeringen av felaktigheter i ett av koncernens bolag i Nordamerika.
  • Justerat nettoresultat uppgick till 77 (88) Mkr, motsvarande 2,16 (2,42) kronor per aktie.
  • Redovisat nettoresultat uppgick till 25 (88) Mkr, motsvarande 0,69 (2,42) kronor per aktie.
  • Operativt kassaflöde ökade till 512 (300) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2023 kl. 07.30 CET.

2023-04-21 Elanders Pressmeddelande Q1 2023.pdf

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions