Delårsrapport januari – september 2011

2011-10-28 11:29:19

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-10-28

Januari-september

 • Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 300 Mkr (1 215 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 (-82) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångskaraktär motsvarande 0 (-40) Mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 31 (-104) Mkr. 
 • Nettoresultatet uppgick till 23 (-82) Mkr eller 1,17 (-8,29) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 18 (-86) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -6 (-27) Mkr.
 • Prognosen för helåret 2011 upprepas med ett förväntat positivt resultat före skatt.

Det tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade med 4 % och uppgick till 423 Mkr (406 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 (-62) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångskaraktär motsvarande 0 (-54) Mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 4 (-71) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 3 (-52) Mkr eller 0,15 (-5,04) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -12 (-14) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -6 (-24) Mkr.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2011.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions