Delårsrapport januari – september 2015

2015-10-22 11:47:54

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-10-22

Januari – september

 • Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 3 113 (2 631) Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 273 (191) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 181 (104) Mkr, en förbättring med 74 % mot samma period föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 5,8 (4,0) %.
 • Resultat före skatt ökade till 154 (78) Mkr, en resultatförbättring med 99 %.
 • Nettoresultatet ökade till 101 (43) Mkr eller 3,81 (1,72) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 108 (-213) Mkr. Exklusive företagsförvärv uppgick operativa kassaflödet till 108 (41) Mkr.

Tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade med 19 % och uppgick till 1 041 (871) Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 95 (56) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 64 (27) Mkr samtidigt som rörelsemarginalen fördubblades till 6,2 (3,1) %.
 • Resultat före skatt ökade till 55 (18) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 36 (12) Mkr eller 1,35 (0,43) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -24 (-21) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions