Delårsrapport januari – september 2021

2021-10-15 07:33:07

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-10-15

Januari-september 2021

 • Omsättningen ökade med 205 Mkr till 8 369 (8 164) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om åtta procent.
 • EBITA ökade till 413 (342) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,9 (4,2) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på EBITA om 23 Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 301 (203) Mkr, vilket var en förbättring med 48 procent.
 • Nettoresultatet ökade till 211 (136) Mkr, motsvarande 5,84 (3,78) kronor per aktie.
 • Operativa kassaflödet uppgick till 575 (1 090) Mkr, varav förvärv utgjorde -113 (0) Mkr.

Tredje kvartalet 2021

 • Omsättningen ökade till 2 865 (2 778) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tre procent om oförändrade valutakurser används.
 • EBITA uppgick till 126 (190) Mkr, motsvarade en EBITA-marginal om 4,4 (6,8) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på EBITA om 1 Mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 88 (147) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 57 (101) Mkr, motsvarande 1,54 (2,83) kronor per aktie.
 • Operativa kassaflödet uppgick till 208 (455) Mkr, varav förvärv utgjorde -67 (0) Mkr.
 • Bristen på halvledare medförde störningar i produktionen för flera av koncernens kunder. Störningarna ser ut att fortsätta även under fjärde kvartalet, men i mindre omfattning.
 • I juli förvärvades samtliga aktier i det tyska digitaltryckeriet Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. KG (”Schätzl”). Schätzl omsatte under den senaste tolvmånadersperioden cirka 15 MEUR. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 8 MEUR på skuldfri basis.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 07.30 CET.

2021-10-15-Elanders-Pressmeddelande-Q3-2021.pdf

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions