Elanders ändrar datum för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2023

2023-07-12 08:31:01

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-07-12

Elanders styrelse har beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2023 till den 30 januari 2024, i stället för den 23 januari 2024 som tidigare aviserats.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions