Elanders årsredovisning för 2010 är publicerad

2011-04-07 09:04:47

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-04-07

Idag, torsdagen den 7 april, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2010.

Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter och den finns också utlagd på bolagets hemsida www.elanders.com.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions