Elanders breddar sitt erbjudande inom förpackningar – genomför förvärv i Skottland

2013-02-13 08:03:06

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-02-13

I linje med Elanders strategi att fortsätta öka förpackningars andel av den totala försäljningen förvärvar Elanders samtliga andelar i etikettryckeriet McNaughtan’s Printers Limited (”McNaugthan’s”) i Glasgow, Skottland. Bolaget är särskilt nischat mot whiskybranschen och bland kunderna finns ett flertal kända whiskydestillerier. Etiketten ses av många producenter som en viktig del av förpackningen, vilket gör att etiketter och förpackningar normalt hanteras av samma inköpskanal. I och med förvärvet breddar Elanders därmed sitt erbjudande inom förpackningar och får även kunder inom den växande whiskybranschen i Skottland.

Under det brutna räkenskapsåret 2011/2012 omsatte McNaugthan’s ca 20 Mkr och hade 14 anställda. Bolaget förväntas redan under 2013 bidra positivt till koncernens resultat.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den13 februari 2013 kl 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions