Elanders dotterbolag LGI ingår ett strategiskt partnerskap med Adecco och avyttrar 51 % av aktierna i sitt personaluthyrningsföretag

2018-11-28 10:02:09

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-11-28

Bemanningsföretaget Adecco Group Deutschland och Elanders dotterföretag LGI Logistics Group International GmbH har ingått ett strategiskt partnerskap rörande personaluthyrning. Adecco Group Deutschland kommer att förvärva 51 procent av aktierna i personaluthyrningsföretaget LOGworks GmbH, som tidigare var ett helägt dotterbolag till LGI. LOGworks GmbH kommer framgent att drivas som ett joint venture. För huvuddelen av de cirka 500 anställda kommer inget att förändras i den dagliga verksamheten.

Partnerskapet är fördelaktigt både för bolagen och de anställda. LGI kan dra fördel av Adeccos expertis, struktur och specialistkompetens. Adecco Group i Tyskland och deras varumärke ”Adecco Personaldienstleistungen” (Adecco Personaltjänster) kommer genom samarbetet stärka sin position inom det växande logistiksegmentet. För de anställda kommer det på sikt att innebära ökade utvecklingsmöjligheter samt nya chanser för utplaceringar.

Affären skall godkännas av den tyska konkurrensmyndigheten och kommer sannolikt att slutföras under fjärde kvartalet 2018. Affären förväntas ge en mindre positiv effekt på koncernens resultat och kassaflöde samt endast en mindre påverkan på omsättningen.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions