Elanders expanderar och tar över delar av Fälth & Hässler

2011-01-24 08:32:41

Pressmeddelande från Elanders Ab (publ) 2011-01-24

Elanders har slutit avtal med Fälth & Hässler om att ta över delar av deras verksamhet. Fälth & Hässler omsätter idag ca 100 Mkr på årsbasis. Övertagen verksamhet förväntas bidra till Elanders omsättning under andra halvåret 2011.

Elanders och Fälth & Hässler går nu i spetsen för den i branschen nödvändiga konsolideringen och planerar en samordning runt förlagskunderna för att skapa en gemensam styrka i segmentet illustrerade böcker och kataloger.

”Under de senaste tre åren har den grafiska marknaden i Sverige krympt samtidigt som produktionskapaciteten ökat, vilket har lett till att stora delar av den svenska maskinparken idag inte utnyttjas effektivt och att det inte finns tillräckligt med arbete för att skapa lönsamma och starka företag” säger Jonas Brännerud, verkställande direktör i Elanders Sverige AB.

Som ett led i samordningen kommer delar av verksamheten i Fälth & Hässler flyttas över till ett försäljningsbolag ägt av Elanders där delar av nuvarande sälj, produktionsledning och prepress i Värnamo kommer att ingå. All övrig trycksaksproduktion kommer under en sexmånadersperiod att integreras in i Elanders, vilket ger tillgång till tillverkning både i Sverige och utomlands. Målet är att skapa en slagkraftig leverantör på den svenska marknaden som arbetar med förlagen som kunder.

”För Fälth & Hässlers kunder betyder detta att vi säkerställer att det finns en framtida stark hemmaaktör på förlagsmarknaden för kvalificerad bokproduktion och att vi förstärker Fälth & Hässlers erbjudande med allt som dagens Elanders kan, vilket innefattar databashantering, logistiklösningar, redaktionell kompetens, förpackningar m.m. Jag kommer tillsammans med bland andra Tomas Ek, Helena Fagerström och andra kända ansikten från Fälth & Hässler att fortsätta vårt arbete, men i framtiden i Elanders regi.” berättar Anders Ekberg, verkställande direktör i Fälth & Hässler.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2011, klockan 08.30.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions