Elanders flyttar fram årsstämman till den 25 juni 2020

2020-03-20 08:02:05

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-03-20

Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset, Covid-19, råder ett exceptionellt marknadsläge och ett ytterst svårbedömt ekonomiskt läge. Den förhöjda risknivån för spridning av viruset har medfört att myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner. Med anledning av ovan har Elanders styrelse därför beslutat att flytta fram årsstämman till den 25 juni 2020 och återkommer senare med plats och klockslag. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas i Göteborg på Gothia Towers den 28 april kl. 15.00.

Elanders kommer att skicka ut kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions