Elanders flyttar huvudkontoret

2018-06-14 09:33:42

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-06-14

Då den svenska verksamheten flyttar till andra lokaler i Borås och Mölnlycke under andra halvåret 2018 kommer Elanders även att flytta sitt huvudkontor. Huvudkontoret, som i dagsläget består av elva personer, kommer att flytta till nya lokaler i Mölndal.

Från och med den 18 juni 2018 är den nya besöks- och postadressen för huvudkontoret:

Elanders AB (publ)
Flöjelbergsgatan 1C
431 35 Mölndal

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions